politieLangs deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Nico Zwerink en ik ben werkzaam bij de dienst Waterpolitie te Maasbracht. Sinds enige tijd heeft de waterpolitie ook wijkagenten. Ik ben verantwoordelijk voor de Maas van Roermond tot Sambeek.

U als watersporter bent regelmatig op en aan het water. U zult vast wel eens situaties meemaken of zaken signaleren waarvan u denkt, “Dit kan eigenlijk niet of wat een vreemde zaak”. Vaak zijn dit situaties die niet direct politie inzet behoeven maar waarvan het misschien toch zinvol is dat ze bij de politie gemeld worden. Ik denk dan aan verdachte of onveilige situaties, “visstroperij”, milieudelicten, waterveronreiniging en dergelijke.
De politie kan niet overal tegelijk zijn. De burger kan echter wel een oog en oor functie vervullen en samen kunnen we werken aan “een veilige omgeving en rustig vaarwater”.

U kunt mij natuurlijk ook benaderen voor vragen, inlichtingen en informatie over politiezaken en water/wetgevings aangelegenheden.

Politie nodig met spoed :     112
Politie nodig, geen spoed :  0900-8844
Wijkagent Water         :     0343-535353 meldkamer KLPD en dan vragen naar N.Zwerink (DWP).